آرشیو جزوات
برو به صفحه:
تعداد آیتم هر صفحه:
جستجو:
برنامه شماره یک اسمبلی: ماشین حساب برنامه شماره یک اسمبلی: ماشین حساب

این برنامه تنها برای اعداد یک رقمی نوشته شده است

ادامه مطلب ... 29 فروردین 1397ثبت شده در تاریخ:

برنامه شماره دو اسمبلی: کلیدهای جهت نما در زبان اسمبلی برنامه شماره دو اسمبلی: کلیدهای جهت نما در زبان اسمبلی

در این برنامه پس از رسم چهار مربع، با استفاده از توابع مربوط به جهت نماها داخل هر مربع رنگ می شود

ادامه مطلب ... 29 فروردین 1397ثبت شده در تاریخ:

برنامه شماره سه اسمبلی: تبدیل حروف بزرگ به کوچک و برعکس یک رشته برنامه شماره سه اسمبلی: تبدیل حروف بزرگ به کوچک و برعکس یک رشته

این برنامه یک رشته شامل حروف بزرگ و کوچک را از ورودی دریافت کرده و تبدیل حروف را انجام می دهد

ادامه مطلب ... 11 خرداد 1397ثبت شده در تاریخ:

برنامه شماره چهار اسمبلی: مقایسه نظیر به نظیر اعداد دو ارایه صحیح برنامه شماره چهار اسمبلی: مقایسه نظیر به نظیر اعداد دو ارایه صحیح

این برنامه دو آرایه از اعداد صحیح را از ورودی دریافت کرده و عناصر دو آرایه را نظیر به نظیر مقایسه می کند.

ادامه مطلب ... 11 خرداد 1397ثبت شده در تاریخ:

برنامه شماره پنج اسمبلی: مشخص کردن اعداد زوج و فرد یک آرایه صحیح برنامه شماره پنج اسمبلی: مشخص کردن اعداد زوج و فرد یک آرایه صحیح

در این برنامه با استفاده از تقسیم، اعداد زوج و فرد یک آرایه صحیح مشخص می شود.

ادامه مطلب ... 11 خرداد 1397ثبت شده در تاریخ:

ویروس نویسی با اسمبلی ویروس نویسی با اسمبلی

ادامه مطلب ... 10 اردیبهشت 1398ثبت شده در تاریخ:

ارسال پیغام سریع:
آدرس دفتر :
تلفن : -0511
ایمیل آدرس : info@nessari.ir