آرشیو جزوات
برو به صفحه:
تعداد آیتم هر صفحه:
جستجو:
نمودارهای سازمان نظام پزشکی نمودارهای سازمان نظام پزشکی

نمدارهای UseCase, Activity سازمان نظام پزشکی

ادامه مطلب ... 14 آبان 1393ثبت شده در تاریخ:

تمرین شماره یک- If تمرین شماره یک- If

قابل توجه دانشجویان محترم: تاریخ تحویل 93/11/25 تمامی تمرین ها در محیط برنامه نویسی تایپ و اجرا شده سپس متن برنامه به صورت پرینت تحویل داده شود.

ادامه مطلب ... 19 بهمن 1393ثبت شده در تاریخ:

نمونه برنامه های نوشته شده نمونه برنامه های نوشته شده

در این فایل چند برنامه از تمرین های داده شده و تمرین های دیگر که در محیط ++dev c نوشته شده، قرار داده شده است.

ادامه مطلب ... 04 خرداد 1394ثبت شده در تاریخ:

لینک دانلود کتاب گسسته گریمالدی

http://www.prozheha.ir/8134/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B3%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9

ادامه مطلب ... 13 مرداد 1394ثبت شده در تاریخ:

نمودارهای تمرین سایت خبری نمودارهای تمرین سایت خبری

نمودارهای یو.ام.ال سایت خبری

ادامه مطلب ... 30 فروردین 1395ثبت شده در تاریخ:

تمرین شماره1: برنامه نویسی پیشرفته تمرین شماره1: برنامه نویسی پیشرفته

تمرین شماره1: برنامه نویسی پیشرفته2 تاریخ تحویل: 95/7/27

ادامه مطلب ... 17 مهر 1395ثبت شده در تاریخ:

نمودار فعالیت فروشگاه اینترنتی به روش swimlane نمودار فعالیت فروشگاه اینترنتی به روش swimlane

نمودار فعالیت فروشگاه اینترنتی به روش swimlane

ادامه مطلب ... 04 آبان 1395ثبت شده در تاریخ:

جزوه آموزش مقاله نویسی جزوه آموزش مقاله نویسی

ادامه مطلب ... 05 آبان 1395ثبت شده در تاریخ:

نمودارهای مربوط به سناریو رزرواسیون هتل نمودارهای مربوط به سناریو رزرواسیون هتل

نمودارهای مربوط به سناریو رزرواسیون هتل شامل Use case و Activity

ادامه مطلب ... 08 آبان 1395ثبت شده در تاریخ:

پاسخ تمرین شماره یک برنامه نویسی پیشرفته2 پاسخ تمرین شماره یک برنامه نویسی پیشرفته2

پاسخ تمرین شماره یک برنامه نویسی پیشرفته2

ادامه مطلب ... 15 آبان 1395ثبت شده در تاریخ:

تمرین شماره دو برنامه نویسی پیشرفته2 تمرین شماره دو برنامه نویسی پیشرفته2

تمرین شماره2 شامل ساختار بوده و زمان تحویل آن 8/25 می باشد. دانشجویان برنامه نوشته شده را در فایل ورد ذخیره کرده و به ایمیل مندرج در سایت ارسال نمایند.

ادامه مطلب ... 18 آبان 1395ثبت شده در تاریخ:

ارسال پیغام سریع:
آدرس دفتر :
تلفن : -0511
ایمیل آدرس : info@nessari.ir