نمایش کامل

اثربخشی آموزش الکترونیکی، فرصت ها و تهدیدها، مسایل اخلاقی و جرایم اینترنتی در عصر ارتباطات

دومین همایش ملی فناوری اطلاعات، حال، آینده، ITPF2010, Mashhad-Iran

05 مهر 1393 ثبت شده در تاریخ :

کلید واژها:
ارسال پیغام سریع:
آدرس دفتر :
تلفن : -0511
ایمیل آدرس : info@nessari.ir