آرشیو نمرات
برو به صفحه:
تعداد آیتم هر صفحه:
جستجو:
نمرات آز مهندسی نرم افزار

نمرات در تاریخ 3 تیر بر روی سایت دانشگاه قرار می گیرد. اعتراضات تنها از طریق سایت دانشگاه بررسی می گردد.

ادامه مطلب ... 30 خرداد 1398ثبت شده در تاریخ:

ارسال پیغام سریع:
آدرس دفتر :
تلفن : -0511
ایمیل آدرس : info@nessari.ir